fbpx

Blog

Výživné mezi manželi

Vyživovací povinnost nemusí být jen na dítě. Vyživovacích povinností existuje několik a jednou z nich je vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi. Cílem této povinnosti je zajistit stejnou hmotnou a kulturní úroveň. To znamená zajistit nejen výživu, ale i pokrytí ostatních potřeb, jakou jsou například sportovní aktivity nebo výdaje potřebné pro výkon zaměstnání. Aby mohla být posouzena

Celý článek »

Úroky z prodlení placení výživného

Často se u placení výživného setkáváme s opožděnou splatností výživného. Dříve bylo sporné, jestli je v případě neplacení výživného možné žádat o úroky jako u jiných splátek. Díky novele občanského zákoníku je momentálně možné žádat o úroky z neplaceného výživného. Kdy a jak o úroky zažádat? Nejlepší čas, kdy o přiznání úroků žádat, je při podání návrhu na

Celý článek »

Svěření do péče a určení výživného

Pokud se rozejdou partneři, kteří spolu vychovávají děti, je nutné určit péči o tyto děti. Domluva mezi partnery je vždy rychlejší varianta. Nevýhodou ale je, že pokud některý z partnerů domluvu poruší, bez písemného podkladu u soudu ani policie neuspějete. Ne každý se ale domluvit dokáže, proto se většina partnerů obrací na soud, který rozhodne o

Celý článek »

Náhradní výživné – pomoc proti neplatičům

Od 1. července 2021 je možné zažádat o náhradní výživné – tedy sociální dávku, kterou stát vyplácí v případě, že je výživné placeno zčásti nebo není placeno vůbec. Formulář žádosti o náhradní výživné je dostupný na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na stránkách Úřadu práce. Vyplněný formulář a další dokumenty se následně podají

Celý článek »

Změna výše výživného

Výše výživného je stanovena soudem, který vydá rozsudek o výživném. Výše výživného ale nemusí zůstat stejná po celu dobu. Zákon udává, že výše výživného se může snížit, pokud se výrazně změní majetkové nebo sociální situace plátce výživného. Musí ale jít o dlouhodobou situaci, dočasná změna na výši výživného nemá vliv. Naopak zvýšení výživného je možné

Celý článek »

Proč mi nechodí už od začátku všechny stržené peníze?

Ač to může vypadat sebehůř, věřte, že rozumíme Vaší tíživé situaci a ani nám se tento postup nelíbí. Bohužel, zákon říká, že při vymáhání výživného exekutorem musí být nejprve pokryty jeho náklady. My tento pohled na věc nesdílíme a proto jsme přišli s jinou variantou. Z první částky získáte vždy minimálně 50% a exekutor tak

Celý článek »

Má smysl vymáhat výživné u rodiče v exekuci?

ANO, určitě to má smysl, protože nárok na výživné je přednostní pohledávkou. Má tedy vždy přednost před ostatními exekucemi a v exekučním řízení je výživné uspokojené jako první. Exekutor navíc může Vašemu bývalému partnerovi/bývalé partnerce zabavit řidičský průkaz, což může být velkou motivací pro to, začít svůj dluh splácet.

Celý článek »