fbpx

Blog

Výživné na zletilé dítě

Rodiče mají výživovou povinnost k dětem, dokud nejsou schopny se živit samy. Proto tu věková hranice 18 let nehraje velkou roli. Výživné je zletilému dítěti přiznáno, když se soustavně připravuje na své budoucí povolání, tedy například studuje vysokou školu. Tato příprava musí být soustavná a řádná. Pokud je zletilému dítěti přiznán nárok na výživné a výživné

Celý článek »

Výživné mezi manželi

Vyživovací povinnost nemusí být jen na dítě. Vyživovacích povinností existuje několik a jednou z nich je vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi. Cílem této povinnosti je zajistit stejnou hmotnou a kulturní úroveň. To znamená zajistit nejen výživu, ale i pokrytí ostatních potřeb, jakou jsou například sportovní aktivity nebo výdaje potřebné pro výkon zaměstnání. Aby mohla být posouzena

Celý článek »

Úroky z prodlení placení výživného

Často se u placení výživného setkáváme s opožděnou splatností výživného. Dříve bylo sporné, jestli je v případě neplacení výživného možné žádat o úroky jako u jiných splátek. Díky novele občanského zákoníku je momentálně možné žádat o úroky z neplaceného výživného. Kdy a jak o úroky zažádat? Nejlepší čas, kdy o přiznání úroků žádat, je při podání návrhu na

Celý článek »

Svěření do péče a určení výživného

Pokud se rozejdou partneři, kteří spolu vychovávají děti, je nutné určit péči o tyto děti. Domluva mezi partnery je vždy rychlejší varianta. Nevýhodou ale je, že pokud některý z partnerů domluvu poruší, bez písemného podkladu u soudu ani policie neuspějete. Ne každý se ale domluvit dokáže, proto se většina partnerů obrací na soud, který rozhodne o

Celý článek »

Náhradní výživné – pomoc proti neplatičům

Od 1. července 2021 je možné zažádat o náhradní výživné – tedy sociální dávku, kterou stát vyplácí v případě, že je výživné placeno zčásti nebo není placeno vůbec. Formulář žádosti o náhradní výživné je dostupný na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na stránkách Úřadu práce. Vyplněný formulář a další dokumenty se následně podají

Celý článek »

Změna výše výživného

Výše výživného je stanovena soudem, který vydá rozsudek o výživném. Výše výživného ale nemusí zůstat stejná po celu dobu. Zákon udává, že výše výživného se může snížit, pokud se výrazně změní majetkové nebo sociální situace plátce výživného. Musí ale jít o dlouhodobou situaci, dočasná změna na výši výživného nemá vliv. Naopak zvýšení výživného je možné

Celý článek »

Proč mi nechodí už od začátku všechny stržené peníze?

Ač to může vypadat sebehůř, věřte, že rozumíme Vaší tíživé situaci a ani nám se tento postup nelíbí. Bohužel, zákon říká, že při vymáhání výživného exekutorem musí být nejprve pokryty jeho náklady. My tento pohled na věc nesdílíme a proto jsme přišli s jinou variantou. Z první částky získáte vždy minimálně 50% a exekutor tak

Celý článek »

Má smysl vymáhat výživné u rodiče v exekuci?

ANO, určitě to má smysl, protože nárok na výživné je přednostní pohledávkou. Má tedy vždy přednost před ostatními exekucemi a v exekučním řízení je výživné uspokojené jako první. Exekutor navíc může Vašemu bývalému partnerovi/bývalé partnerce zabavit řidičský průkaz, což může být velkou motivací pro to, začít svůj dluh splácet.

Celý článek »