fbpx

Blog

Chci exekuci předčasně ukončit, zaplatím něco?

Pro předčasné ukončení exekuce je potřeba mít dostatečný důvod. Pokud žádný důvod není a vy exekuci přerušíte, budete muset uhradit veškeré náklady, které v rámci exekučního řízení vznikly. Pokud s námi necháte proběhnout exekuční řízení do úplného konce, platit nemusíte vůbec nic.

Celý článek »

Jaký je rozdíl mezi trestním oznámením a exekucí?

Jednoduše řečeno trestní oznámení řeší trest za nezaplacení. Vzniklý dluh z výživného už trestní oznámení neřeší. To znamená, že pokud není výživné po několik měsíců zaplaceno, můžete podat trestní oznámení na dlužníka. Toto řešení je časté, ale jeho úspěšnost není moc velká. Pokud policie váš případ neodloží (to se stává ve většině případů), je zahájeno trestní

Celý článek »

Dlužník je ve výkonu trestu, mohu výživné vymáhat?

Výživné určitě můžete vymáhat i když je dlužník ve výkonu trestu. Výživné se totiž může platit z jeho movitého nebo nemovitého majetku. Navíc i ve vězení má dlužník možnost pracovat a dostávat výdělek, který je možné exekucí také postihnout. Pokud dlužník nemá možnost výdělku a nemá majetek, povinnosti platit výživné se přerušuje a po propuštění dlužníka

Celý článek »

Mohu výživné vymáhat i když je dlužník nezaměstnaný, pracuje nelegálně nebo nemá žádný majetek?

Návrh na vymáhání výživného doporučujeme podat za jakékoliv situace. Dlužník totiž může začít pracovat oficiálně nebo například nějaký majetek zdědit. Protože je naše služba bezplatná a vše navíc vyřídíte elektronicky, můžete jednoduše podat návrh na exekuci a dluh začít aktivně řešit. Navíc je pohledávka na výživné přednostní, to znamená, že dostanete peníze jako první před

Celý článek »

Mám se obrátit s pomocí vymáhání výživného na vás nebo na soud?

Na koho se v této situaci obrátit je samozřejmě na vás. Z našich zkušeností ale můžeme potvrdit, že vymáhání přes soudního vykonavatele nebývá moc úspěšné. Pokud využijete naši službu, zajistíme vám právní zastoupení zcela zdarma a z první vymožené částky dostanete 50 % vy. Spolupracujeme jen s ověřenými exekutory a bez ohledu na průběh a výsledek vám zaručíme bezplatné

Celý článek »

Kdy mohu výživné začít vymáhat a jaká je minimální částka pro vymáhání?

Výživné můžete začít vymáhá hned po prvním nezaplacení. Doporučujeme ale počkat až když nebude zaplaceno ani následující výživné. Mohlo by se totiž stát, že bude výživné zaplaceno jen se zpožděním. Jaké další podmínky musím splnit? Dále je potřeba mít rozsudek o výživném s doložkou právní moci. Pokud ho nemáte, je potřeba o něj zažádat na příslušném

Celý článek »

Zapsání otce do RL dítěte u nesezdaných párů

Pokud rodiče dítěte nejsou sezdáni, ideální je vyřešit určení otcovství na matrice ještě před narozením dítěte. V tomto případě stačí pouze souhlasné prohlášení obou rodičů. To je možné učinit jen jednou a nelze zrušit nebo vzít zpět. Jiná situace nastává, pokud se partneři neshodnout, že je muž otcem dítěte. V tom případě je potřeba, aby se matka

Celý článek »

Zánik vyživovací povinnosti na dítě

Vyživovací povinnost platí do doby, dokud děti nejsou schopny se živit samy. Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti tedy nezaniká dosažením zletilosti (tj. dovršením 18 let věku), jak se mnozí rodiče domnívají, popř. dosažením hranice 26 let (tj. obvykle po ukončení studií). Věkové omezení zde v tomto případě neexistuje a konec výživného je určen jinými podmínkami. Kdy

Celý článek »