fbpx

Dlužník je ve výkonu trestu, mohu výživné vymáhat?

Výživné určitě můžete vymáhat i když je dlužník ve výkonu trestu. Výživné se totiž může platit z jeho movitého nebo nemovitého majetku. Navíc i ve vězení má dlužník možnost pracovat a dostávat výdělek, který je možné exekucí také postihnout.

Pokud dlužník nemá možnost výdělku a nemá majetek, povinnosti platit výživné se přerušuje a po propuštění dlužníka na svobodu je povinen dluh uhradit.