fbpx

Blog

Prodloužení možnosti čerpání náhradního výživného

Náhradní výživné, které lze čerpat od 1.7.2021, bylo původně zamýšlené jako akutní dávka v nouzi, nikoliv dlouhodobé řešení problému neplacení výživného. Prodloužením se z jakési dočasné, nejnutnější pomoci stane pomoc dlouhodobá, kterou jistě mnoho lidí uvítá. V posledních dvou letech jsme se v rámci naší praxe setkali s četnými dotazy na to, jak to tedy bude

Celý článek »

Chystaná změna v orientačních tabulkách pro výpočet výživného dostává svou podporu!

Nevíte si rady s určením výše výživného? Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na webových stránkách www.vyzivne.justice.cz novou orientační tabulku, podle které bude možné určovat výši výživného tak, aby odpovídala poměrům rodičů, jelikož jak všichni dobře víme „Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná životní úrovní rodičů.“ Jak je uvedeno výše, jedná se o tabulku, která má doporučující charakter,

Celý článek »

Jak probíhá exekuce?

Exekuční řízení je zahájeno dnem, během kterého byl exekuční návrh doručen příslušnému exekutorovi. Exekutor poté požádá příslušný exekuční soud o pověření a o nařízení exekuce. Jakmile je vydáno soudní pověření, může exekutor začít jednat. Exekutor vyrozumí o svém pověření a nařízení exekuce dlužníka do 15 dnů a zároveň ho vyzve k dobrovolné úhradě dluhu, a

Celý článek »

Proč mi od začátku nechodí celá vymožená částka?

Podle zákona musí být nejdříve zaplaceny náklady exekutora. My v SOS Výživném jsme vymysleli jinou variantu. Z první částky získáte vždy alespoň 50 % a exekutor má tedy zaplacenou alespoň část svých nákladů. To samozřejmě neznamená, že nedostanete veškeré své peníze. Odměna exekutora se totiž splácí nad rámec dluhu, takže vy vždy dostanete 100 % částky.

Celý článek »

Jak vymáhat výživné u dítěte staršího 18 let?

V případě, že dítě dosáhne zletilosti tj. 18 let, musí se samo obrátit na exekutora ohledně vymáhání dlužného výživného nebo převzít vymáhací proces u exekutora. Jednání ve věci exekučního řízení prostřednictvím zákonného zástupce po dosažení 18 let není možné. Více si můžete přečíst v našem článku Výživné na zletilé dítě.

Celý článek »

Výše nezabavitelné částky v roce 2021

Nezabavitelná částka na povinného činí od 1. 1. 2021 7.872,80 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu je stanovena jako 1/3 nezabavitelné částky na povinného a činí tedy částku ve výši 2.624,30 Kč. Nezabavitelné minimum se skládá z životního minima jednotlivce a z normativních nákladů na bydlení.

Celý článek »

Insolvence a dlužné výživné

Pokud je dlužník v insolvenčním řízení a žádá o své oddlužení, tak má stále povinnost platit výživné. Výživné vám platí insolvenční správce ze srážek z příjmů dlužníka. Pokud dlužník výživné v insolvenci neplatí, obraťte se na insolvenčního správce, kterého najdete v insolvenčního rejstříku. O výživné se můžete přihlásit kdykoliv v průběhu insolvence. I v této situaci platí, že výživné je

Celý článek »

Je možné vymáhat výživné z ciziny?

Vymáhat výživné z ciziny samozřejmě možné je, většinou to ale bývá zdlouhavý proces, který ne vždy končí úspěšně. Doporučujeme se obrátit na Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, se sídlem Šilingrovo náměstí 3/4, 602 00 Brno, telefon 542 215 522, který se specializuje na vymáhání výživného z jiné země.

Celý článek »