Blog

Jak probíhá exekuce?

Exekuční řízení je zahájeno dnem, během kterého byl exekuční návrh doručen příslušnému exekutorovi. Exekutor poté požádá příslušný exekuční soud o pověření a o nařízení exekuce. Jakmile je vydáno soudní pověření, může exekutor začít jednat. Exekutor vyrozumí o svém pověření a nařízení exekuce dlužníka do 15 dnů a zároveň ho vyzve k dobrovolné úhradě dluhu, a

Celý článek »

Proč mi od začátku nechodí celá vymožená částka?

Podle zákona musí být nejdříve zaplaceny náklady exekutora. My v SOS Výživném jsme vymysleli jinou variantu. Z první částky získáte vždy alespoň 50 % a exekutor má tedy zaplacenou alespoň část svých nákladů. To samozřejmě neznamená, že nedostanete veškeré své peníze. Odměna exekutora se totiž splácí nad rámec dluhu, takže vy vždy dostanete 100 % částky.

Celý článek »

Jak vymáhat výživné u dítěte staršího 18 let?

V případě, že dítě dosáhne zletilosti tj. 18 let, musí se samo obrátit na exekutora ohledně vymáhání dlužného výživného nebo převzít vymáhací proces u exekutora. Jednání ve věci exekučního řízení prostřednictvím zákonného zástupce po dosažení 18 let není možné. Více si můžete přečíst v našem článku Výživné na zletilé dítě.

Celý článek »

Výše nezabavitelné částky v roce 2021

Nezabavitelná částka na povinného činí od 1. 1. 2021 7.872,80 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu je stanovena jako 1/3 nezabavitelné částky na povinného a činí tedy částku ve výši 2.624,30 Kč. Nezabavitelné minimum se skládá z životního minima jednotlivce a z normativních nákladů na bydlení.

Celý článek »

Insolvence a dlužné výživné

Pokud je dlužník v insolvenčním řízení a žádá o své oddlužení, tak má stále povinnost platit výživné. Výživné vám platí insolvenční správce ze srážek z příjmů dlužníka. Pokud dlužník výživné v insolvenci neplatí, obraťte se na insolvenčního správce, kterého najdete v insolvenčního rejstříku. O výživné se můžete přihlásit kdykoliv v průběhu insolvence. I v této situaci platí, že výživné je

Celý článek »

Je možné vymáhat výživné z ciziny?

Vymáhat výživné z ciziny samozřejmě možné je, většinou to ale bývá zdlouhavý proces, který ne vždy končí úspěšně. Doporučujeme se obrátit na Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, se sídlem Šilingrovo náměstí 3/4, 602 00 Brno, telefon 542 215 522, který se specializuje na vymáhání výživného z jiné země.

Celý článek »

Chci exekuci předčasně ukončit, zaplatím něco?

Pro předčasné ukončení exekuce je potřeba mít dostatečný důvod. Pokud žádný důvod není a vy exekuci přerušíte, budete muset uhradit veškeré náklady, které v rámci exekučního řízení vznikly. Pokud s námi necháte proběhnout exekuční řízení do úplného konce, platit nemusíte vůbec nic.

Celý článek »