fbpx

Prodloužení možnosti čerpání náhradního výživného

Náhradní výživné, které lze čerpat od 1.7.2021, bylo původně zamýšlené jako akutní dávka v nouzi, nikoliv dlouhodobé řešení problému neplacení výživného. Prodloužením se z jakési dočasné, nejnutnější pomoci stane pomoc dlouhodobá, kterou jistě mnoho lidí uvítá. V posledních dvou letech jsme se v rámci naší praxe setkali s četnými dotazy na to, jak to tedy bude poté, co uplyne ona doba dvaceti čtyř měsíců, zda mají samoživitelé a ostatní žadatelé naději na to, že pomoc od státu bude pokračovat.

Máme dobrou zprávu nejen pro samoživitele a samoživitelky, prodlužovat se bude. Ne na neurčito, jak by jistě mnozí uvítali, ale o dva roky, přesněji o dvacet čtyři měsíců.

Náhradní výživné Vláda dnes (28.6.2023) zároveň schválila návrh MPSV, který nadále umožní pobírat náhradní výživné. Původně měl zákon platit dva roky.

 „Pokračování této formy pomoci i v následujících dvou letech je velmi důležitou zprávou pro řadu rodin, které se ocitly ve složité situaci kvůli tomu, že jeden z rodičů neplní svou vyživovací povinnost. Náhradní výživné představuje zatím jedinou cílenou formou podpory samoživitelek, samoživitelů a samozřejmě jejich dětí,“ přiblížil ministr Jurečka.

„Pro vládu je podpora této velmi zranitelné skupiny lidí jednou z priorit, která je i v programovém prohlášení,“ dodal.

Náhradní výživné pomáhá řešit momentální finanční situaci rodin, ve kterých jeden z rodičů neplní svou vyživovací povinnost. Podmínkou vzniku nároku na tuto formu pomoci je, že rodič, který má být za dítě příjemce výživného, jej po druhém rodiči vymáhá soudní cestou. V květnu pobíralo náhradní výživné více než 10 tisíc příjemců.

Zdroj: Tisková zpráva MPSV ze dne 28.6.2023

Pro čerpání náhradního výživného je nutné splnit určité podmínky a projít si jistou byrokracií, s kterou SOS výživné nadační fond svým klientům zdarma pomáhá. S náhradním výživným se pojí bohužel i určité nedostatky, resp. v procesu žádání o náhradní výživné se lze dostat do momentu, kdy by si mohl žadatel myslet, že na něj nemá nárok, i když ho ve skutečnosti stále má, je však nutné zvolit jinou cestu. Hlavní podmínkou žádání o náhradní výživné je tzv. aktivní řešení situace s výživným, tím se v praxi označuje exekuce na neplatiče. Zde občas lidé naráží v momentě, kdy jsou cestou soudního vymáhání tedy výkonem soudního rozhodnutí přímo od soudu. Stává se, že jim soud exekuci nepověří a žadatelé mají pocit, že tím pro ně nárok na náhradní výživné zaniká. Není tomu tak, stále mohou exekuci zahájit u soudních exekutorů (kteří jsou někdy nesprávně označováni jako soukromí exekutoři). S tím naším klientům také pomáháme a již jsme se s touto situací mnohokrát setkali.