fbpx

Jak probíhá exekuce?

Exekuční řízení je zahájeno dnem, během kterého byl exekuční návrh doručen příslušnému exekutorovi. Exekutor poté požádá příslušný exekuční soud o pověření a o nařízení exekuce. Jakmile je vydáno soudní pověření, může exekutor začít jednat. Exekutor vyrozumí o svém pověření a nařízení exekuce dlužníka do 15 dnů a zároveň ho vyzve k dobrovolné úhradě dluhu, a to do 30 dnů od doručení vyrozumění.

V momentě, kdy je exekuce zapsána v rejstříku zahájených exekucí a exekutor zjistí, kde a jaký má dlužník majetek, vydá exekuční příkaz. Exekuční příkaz je příkaz k provedení exekuce některým ze zákonem stanovených způsobů:

  • srážky ze mzdy a jiných příjmů,
  • přikázání pohledávky (pokud dlužníkovi někdo jiný dluží, je mu přikázáno, aby platil exekutorovi),
  • příkaz k výplatě z bankovního účtu,
  • prodej movitých věcí (mobiliární exekuce) a nemovitostí.

Jakmile dojde k celkovému vymožení pohledávky prostřednictvím exekuce, oprávnění exekutora zaniká.