fbpx

Zánik vyživovací povinnosti na dítě

Vyživovací povinnost platí do doby, dokud děti nejsou schopny se živit samy. Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti tedy nezaniká dosažením zletilosti (tj. dovršením 18 let věku), jak se mnozí rodiče domnívají, popř. dosažením hranice 26 let (tj. obvykle po ukončení studií). Věkové omezení zde v tomto případě neexistuje a konec výživného je určen jinými podmínkami.

Kdy tedy končí povinnost hrazení výživného?

  • nástupem do zaměstnání, příp. zahájením podnikatelské činnosti
  • ukončením studia na střední či vysoké škole a skončení soustavné přípravy na budoucí povolání
  • ukončením studia základní školy a dosažení min. 15 let věku
  • nástupem na úřad práce po 18. roce věku
  • uzavřením manželství, kdy vyživovací povinnost přechází na manžela/manželku

Výživné na studenta a věčného studenta

Výživné právem náleží dítěti, které stále studuje a jeho studium je smysluplnou přípravou na budoucí povolání. Pokud tedy student bude střídat školy bez toho, aby některou z nich dokončil, není možné po rodičích požadovat další placení výživného.

Výživné na nesvéprávné nebo postižené dítě

Děti, které nemají možnost a nejsou schopny se samy živit, například protože trpí nějakým postižením či nemocí, mohou čerpat výživné, a to bez ohledu na svůj věk. Toto právo jim zůstává i v případě, kdy například čerpají státní podporu, pobírají invalidní důchod či jsou zajištěny i jiným způsobem.

Výživné před 18. rokem věku

Konec vyživovací povinnosti před dovršením plnoletosti, je možný v případě, kdy dítě ukončí školu, v dalším studiu již nadále nepokračuje a je schopno se samo živit prací anebo výnosy z vlastního majetku.


Více o vyživovací povinnosti pro zletilé dítě si můžete přečíst v našem článku.