Úroky z prodlení placení výživného

Často se u placení výživného setkáváme s opožděnou splatností výživného. Dříve bylo sporné, jestli je v případě neplacení výživného možné žádat o úroky jako u jiných splátek. Díky novele občanského zákoníku je momentálně možné žádat o úroky z neplaceného výživného.

Kdy a jak o úroky zažádat?

Nejlepší čas, kdy o přiznání úroků žádat, je při podání návrhu na svěření do péče a určení výživného. V části navrhovaného rozsudku se připíše požadavek na přiznání úroků z prodlení.

Pokud již rozsudek máte a chtěli byste do něj dodatečně dopsat požadavek na připsání úroků z prodlevy, je potřeba podat žalobu k příslušnému soudu. Většinou to ale bývá zdlouhavý proces.

Nejlepším způsobem, je zažádat o vymáhání úroků prostřednictvím jiného návrhu souvisejícího s vyživovací povinností, například návrh na zvýšení vyživovací povinnosti. Pokud vám budou úroky přiznány, bude možné je vymáhat prostřednictvím exekuce, stejně jako je možné vymáhat dlužné výživné.

V případě, že se bude rozhodovat o úrocích, je možné, aby byly úroky soudem přiznány nejen ze splátek pozdě uhrazeného výživného, ale i do budoucna, kdy k prodlení dochází již den po splatnosti výživného. Mohla by tak nastat situace, že by bylo v budoucnu pozdě uhrazené výživné a automaticky by tím tak splátka výživného byla zvýšena o úroky.

A čím se tedy řídí výše úroků, na které by vznikl nárok? Výše úroků se odvíjí od sazby, která je pravidelně zveřejňována Českou národní bankou.