Výživné mezi manželi

Vyživovací povinnost nemusí být jen na dítě. Vyživovacích povinností existuje několik a jednou z nich je vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi.

Cílem této povinnosti je zajistit stejnou hmotnou a kulturní úroveň. To znamená zajistit nejen výživu, ale i pokrytí ostatních potřeb, jakou jsou například sportovní aktivity nebo výdaje potřebné pro výkon zaměstnání.

Aby mohla být posouzena vyživovací povinnost mezi manželi, musí se přihlédnout k osobním poměrům manželů, k jejich zaměstnání a výši příjmů a k osobním potřebám manželů. Poté, co se sečtou příjmy obou manželů a odečtou se náklady, které manželé platí, měl by mít každý z manželů stejnou částku pro své vlastní potřeby.

Výživné mezi manželi má přednostní právo, a to dokonce i před výživným na děti.

Pokud jeden z manželů nechce poskytovat výživné dobrovolně, nezbývá nic jiného než se obrátit na soud. Poté je možné přiznat výživné nejdříve z doby, ve které byl návrh na stanovení výživného doručen k soudu.

Ke skončení vyživovací povinnosti mezi manželi dochází zánikem manželství. To může být například rozvod nebo smrt. Také může vyživovací povinnost zaniknou při změně poměrů, to je například důchod nebo snížení příjmů.