Svěření do péče a určení výživného

Pokud se rozejdou partneři, kteří spolu vychovávají děti, je nutné určit péči o tyto děti.

Domluva mezi partnery je vždy rychlejší varianta. Nevýhodou ale je, že pokud některý z partnerů domluvu poruší, bez písemného podkladu u soudu ani policie neuspějete. Ne každý se ale domluvit dokáže, proto se většina partnerů obrací na soud, který rozhodne o péči a výší výživného.

Soud může rozhodnout o svěření dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů, do střídavé péče nebo do společné péče. Vždy se ale upřednostňuje přání a zájem dítěte. V současné době bývá časté svěření dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů a stanovuje se vyživovací povinnost druhému z rodičů.

Při určení vyživovací povinnosti rodič se přihlíží hlavně k tomu, který z rodičů o dítě pečuje, na věk dítěte a na finanční a majetkové poměry rodičů.

U nezletilých dětí je možnosti výživné určit až 3 roky zpětně.

Co je potřeba k sepsání návrhu na svěření dítěte do vaší péče?

  • návrh na svěření dítěte do péče se adresuje k okresnímu soudu dle trvalého místa bydliště dítěte
  • návrh na svěření dítěte do péče by měl obsahovat alespoň základní informace o rodičích a dítěti/ dětech (jména, data narození a bydliště), dále údaje o majetkových poměrech, zaměstnáních rodičů a o nutných výdajích souvisejících se zajištěním potřeb dítěte/ dětí
  • součástí návrhu na svěření dítěte do péče musí být žádost o svěření dítěte do vaší péče s uvedením důvodu (jaké jsou podle vás důvody, například nevyhovující bytové podmínky či osobní poměry druhého rodiče apod.)

Se sepsáním návrhu vám mohou pomoci např. sociální pracovnice oddělení péče o děti (OSPOD) v místě trvalého bydliště vašeho dítěte.

Návrh na svěření do péče a určení výživného ke stažení ZDE.