Má smysl vymáhat výživné u rodiče v exekuci?

ANO, určitě to má smysl, protože nárok na výživné je přednostní pohledávkou. Má tedy vždy přednost před ostatními exekucemi a v exekučním řízení je výživné uspokojené jako první. Exekutor navíc může Vašemu bývalému partnerovi/bývalé partnerce zabavit řidičský průkaz, což může být velkou motivací pro to, začít svůj dluh splácet.