fbpx

Náhradní výživné – pomoc proti neplatičům

Od 1. července 2021 je možné zažádat o náhradní výživné – tedy sociální dávku, kterou stát vyplácí v případě, že je výživné placeno zčásti nebo není placeno vůbec.

Formulář žádosti o náhradní výživné je dostupný na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na stránkách Úřadu práce. Vyplněný formulář a další dokumenty se následně podají na krajské pobočce úřadu práce v místě trvalého bydliště.

Formulář je ke stažení ZDE.

Kdo má nárok na náhradní výživné?

Nárok na náhradní výživné má nezaopatřené dítě, které má trvalý pobyt v České republice. To jsou primárně děti až do skončení povinné školní docházky.

Dále to může být dítě do 18 let, které je po skončení povinné školní docházky vedeno na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání bez nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Také to může být osoba do 26 let, která stále studuje nebo nemůže studovat anebo pracovat ze zdravotních důvodů.

Kolik stát vyplatí na náhradní výživné?

Od státu je možné získat maximálně 3 000 Kč měsíčně.  V případně, že je výživné placeno jen zčásti, stát doplatí rozdíl mezi soudem stanovenou částkou a placenou částkou.

To znamená, že pokud je soudem stanovené výživně 4 000 Kč měsíčně a je placeno 1 500 Kč, stát vám vyplatí 2 500 Kč v rámci náhradního výživného.

Pokud by bylo soudem stanovené výživné 4 000 Kč a nebylo placeno vůbec, stát vám vyplatí 3 000 Kč, protože to je maximum, které lze za měsíc vyplatit.

Kdo může o výživné požádat?

O náhradní výživné může požádat nezaopatřené dítě. Pokud je dítě nezletilé, může o náhradní výživné požádat zákonný zástupce (většinou se jedná o rodiče) nebo osoba, které má být výživné vypláceno podle rozhodnutí soudu (typicky prarodič dítěte).

Co musí žádost o náhradní výživné obsahovat?

Spolu s řádně vyplněnou žádostí je potřeba doložit dokumenty, které potvrzují, že máte nárok na náhradní výživné. Jedná se o:

  • Rozsudek o výživném s doložkou právní moci a vykonatelnosti, který určitě výši výživného
  • Potvrzení o částečné nebo žádné úhradě výživného
  • Potvrzení, že dlužné výživné bylo přihlášeno do exekučního řízení – exekuční návrh, vyrozumění o zahájení exekuce apod.
  • Potvrzení, že dítě splňuje definici nezaopatřeného dítěte – například potvrzení o studiu

Co se bude dít po podání žádosti?

Na základě vaší žádosti bude posouzeno, jestli splňujete všechny podmínky pro vyplácení náhradního výživného. Poté bude stanovena výše náhradního výživného na následující 4 měsíce.

Po vyplacených 4 měsících bude vaše situace znovu posouzena a pokud stále budete mít nárok na vyplacení výživného, bude vypláceno další 4 měsíce.

Nárok na náhradní výživné trvá 24 měsíců. Po uplynutí této doby je možné o náhradní výživné znovu zažádat. Pokud se státem určené výživné v průběhu této doby (24 měsíců) změní, tato změna se projeví i v náhradním výživném, a to následující měsíc po rozhodnutí o změně výše výživného.


Pokud potřebovat poradit se zažádáním o náhradní výživné nebo se nám chcete na cokoliv zeptat, neváhejte nás kontaktovat.