Výživné na neprovdanou matku a úhrada nákladů spojených s těhotenstvím a porodem

Mnoho svobodných matek si mylně myslí, že výživné náleží pouze dítěti. Málokdo ale ví, že i matka má právo na výživné a právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.

Výživné na neprovdanou matku

Matka může po otci dítěte požadovat výživné i pro sebe, a to maximálně do dovršení 2 let dítěte. Kolik bude matce na výživném vypláceno se odvíjí od majetkových poměrů a finanční situace otce. Také se berou v potaz i potřeby matky a její vlastní příjmy.

Na výživné má právo matka, která není provdaná a u jejího dítěte došlo k určení otcovství. Určení otcovství může být prostřednictvím soudu, souhlasného prohlášené nebo za situace, kdy je vysoce pravděpodobné, že daný muž je otec.

Úhrada nákladů spojených s těhotenstvím a porodem

Náklady spojené s těhotenstvím a porodem jsou například nákup těhotenského oblečení, těhotenských testů, léků.  Mnoho žen se mylně domnívá, že sem patří i náklady spojené např. s pořízením kočárku, postýlky či výbavičky pro dítě, ale není tomu tak. Tyto náklady by měly být hrazeny v rámci vyživovací povinnosti rodičů k dítěti.

Těhotná žena, která podá návrh soudu, může svým návrhem docílit toho, že otci dítěte, byť jen pravděpodobnému, může soud uložit, aby potřebou částku na výživu a částku, která pokryje úhradu nákladů spojených s těhotenstvím, poskytl ženě předem, tedy ještě před porodem. Návrh na uložení takové povinnosti, musí žena podat k soudu, a to nejdéle v den porodu.

Mimo uvedené může soud muži, který je pravděpodobným otcem uložit, aby ženě poskytl částku, která bude potřebná k zajištění výživy dítěte, a to po dobu, co by jinak žena mohla být zaměstnaná a mohla by jí náležet mzda.