Soudní výkon rozhodnutí vs. exekuční vymáhání výživného

Pokud se právě rozhodujete, jak získat peníze, které Vám bývalý partner/bývalá partnerka dluží na výživném, můžete si vybrat ze dvou možností – soudní výkon rozhodnutí a exekuční vymáhání výživného. Obě metody mají své výhody a nevýhody, o kterých se dozvíte v tomto článku. Pokud byste se i po jeho přečtení nemohli rozhodnout, nezoufejte, soudní výkon rozhodnutí a exekuční vymáhání výživného totiž mohou probíhat současně.

Soudní výkon rozhodnutí

Vyberete-li si tuto možnost, musíte se obrátit přímo na soud, který o výživném rozhodoval při rozvodovém řízení a který stanovil výši výživného. Ten poté určí srážky ze mzdy, nebo zabaví peníze z účtu. Je však možné použít jen jednu variantu. Navíc rodič, který čeká na zaplacení alimentů, musí sám poskytnout veškeré potřebné informace. Soud může také zaslat výzvu dlužníkovi, aby chybějící informace doplnil. Bohužel, tento postup není příliš efektivní.

VýhodyNevýhody
Spolupracujete přímo se soudem, nemusíte jednat s nikým dalším.Lze použít pouze jeden finanční zdroj – mzdu, nebo bankovní účet. Proto dlužník často finance skryje, nebo ukončí pracovní poměr, aby mu peníze nemohly být odečteny.
Soudní výkon je pro oprávněného vždy bezplatný.Oprávněný musí poskytovat informace o dlužníkovi, jeho zaměstnavateli a bankovních účtech.
Všechny vymožené prostředky jdou oprávněnému.Pokud dlužník přijde o zaměstnání, utne tak zdroj financí a nový aktivně nikdo nehledá.

Exekuční vymáhání výživného

V případě, že zvolíte tento způsob vymáhání, dojde ke spojení s exekutorem, který požádá soud o pověření k provedení exekuce (na základě návrhu na nařízení exekuce). Schválí-li soud exekuci, začne exekutor lustrovat majetek dlužníka. Narozdíl od soudního výkonu rozhodnutí může postihnout více finančních zdrojů současně.

VýhodyNevýhody
Exekutor zjišťuje majetkové poměry dlužníka sám, oprávněný nemusí poskytnout žádné informace. Lze postihnout více finančních zdrojů dlužníka. Dojde-li ke ztrátě zdroje, ze kterého byl dluh čerpán, exekutor aktivně vyhledá další možnosti. Na dlužníka je vyvíjen velký nátlak a exekuce je tak velmi efektivní. Náklady na exekutora a úkony s vymáháním spojené jsou vymáhány nad rámec dlužného výživného a to právě od dlužníka.Pokud je exekuce neúspěšná, oprávněný rodič je povinen zaplatit náklady exekučního řízení. S SOS výživné se však nemusíte bát, v takovém případě jdou náklady na nás.

Ať už jste si tedy vybrali jakkoliv, určitě jste nevybrali špatně. Jak jsme zmínili výše, soudní výkon rozhodnutí a exekuční vymáhání výživného mohou probíhat současně. Exekutor pak použije ty zdroje, které ještě nepostihl soud. V případě, že byste se ocitli v situaci, kdy byste nebyli spokojeni se soudním výkonem rozhodnutí a jeho průběhem, můžete zahájit exekuční řízení.