Mám nárok na výživné?

Myslíte si, že máte nárok na výživné, ale nejste si jistí? Pokud spadáte do jedné z následujících tří kategorií, pak možná ano:

  • Rodiče samoživitelé
  • Studenti od 18 let
  • Osoby po rozvodu

Pro rodiče samoživitele je to vcelku jednoduché. Vyživovací povinnost rodiče vůči jeho dítěti vzniká narozením dítěte. Máte-li tedy dítě a bývalý partner/bývalá partnerka už není součástí společné domácnosti, vzniká Vám nárok na výživné na dítě. Tento nárok trvá do dosažení plnoletosti.

Studenti od 18 let už musí alimenty řešit sami. Jsou totiž plnoletí, tím pádem veškeré právní úkony jdou za nimi. Vrchní věková hranice ale přesně stanovená není. Doba trvání vyživovací povinnosti je dána zásadně stavem odkázanosti dítěte na výživu ze strany jeho rodičů. Může tedy trvat do značně pokročilého věku dítěte, zejména pokud se dítě připravuje na budoucí povolání (třeba studiem vysoké školy).

Děti však nejsou jediným objektem výživného. Vztahuje se totiž i na osoby po rozvodu. Není to ale samozřejmostí, musíte splňovat určité podmínky. Důležitým faktorem je, že objektivně nejste schopni se uživit sami a tato neschopnost má původ v manželství nebo s ním souvisí. Například pokud po rozvodu pečujete o dítě (i nemocné) a nemůžete tedy chodit do práce, nebo se rozvod podepsal na vašem zdravotním stavu, nebo jste několik let vychovával/a děti v domácnosti a nechodil/a jste do práce, čímž klesla Vaše hodnota na trhu práce a zhoršily se tedy šance na získání dobrého zaměstnání. To vše je ale na soudu, který musí vzít v potaz všechny proměnné a zjistit, jestli Vám výživné náleží, či nikoliv.

Spadáte-li tedy do jedné z těchto kategorií, nechte si soudem stanovit rozsudek o výši výživného. Ocitnete-li se pak v situaci, že výživné nebudete dostávat, ale budete mít na něj nárok, můžete se obrátit na nás a my Vám se vším pomůžeme.