Jak mám zažádat o zvýšení výživného?

S každým přibývajícím rokem Vašeho dítěte rostou také náklady, které jsou spojené např. s jídlem, oblečením nebo studiem. Proto je důležité včas podat na soud žádost o zvýšení výživného. Tento návrh se podává v písemné podobě k tomu soudu, který o výši výživného rozhodoval naposledy. Návrh musí obsahovat důvod, proč o zvýšení výživného žádáte (např. náklady spojené s nemocí dítěte, přechod na střední školu). Soud bude pak o zvýšení výživného rozhodovat podle aktuální situace obou rodičů.

Pro sepsání návrhu na zvýšení výživného doporučujeme využít služeb advokáta. Z naší zkušenosti se v sepisování návrhu často chybuje, což může mít za následek neúspěch u soudu. Budete-li chtít, obraťte se na nás, doporučíme Vám zkušeného advokáta.