Jak mám postupovat, pokud se spolu dokážeme domluvit?

Domluva je stále tou nejjednodušší a nejméně nepříjemnou cestou, jak výživné vyřešit. I přesto, že se jste se s partnerem/partnerkou domluvili, však doporučujeme tuto ústní dohodu sepsat písemně a nechat její znění schválit soudem. Soudu tedy musíte zaslat návrh na schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilému.

Bez schválení soudem není dohoda vymahatelná a ve chvíli, kdy by Váš bývalý partner/bývalá partnerka přestal/a výživné posílat, nemáte nic v rukou. Abyste měli jistotu, že Vaše dohoda bude správně sepsána a soudem schválena, doporučujeme ji nechat sepsat advokátem, který má v této oblasti zkušenosti.

Kdo mě v této věci může zastoupit?

Zastoupit Vás může kterýkoliv advokát, rádi Vám doporučíme našeho spolupracujícího advokáta.