Jak mám podat žádost na soud kvůli vyměření výživného? (bývalý partner/bývalá partnerka nechce spolupracovat)

S bývalými partnery není vždy snadná domluva. Pokud nechtějí spolupracovat, je nutné začít celou věc řešit soudně. Nejprve podejte návrh na určení výživného k okresnímu soudu. Ten si však nemůžete zvolit libovolně, návrh musíte podat k okresnímu soudu dle místa trvalého bydliště dítěte. Příslušný soud pro bydliště dítěte můžete zjistit na těchto webových stránkách: http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=prislusnost&menu=183.

Při sepisování návrhu je důležité zahrnout všechny náležitosti, které soud k určení výše výživného potřebuje – informace o rodičích a dítěti, o majetkových poměrech a příjmech rodičů, soupis výdajů spojených s péčí o dítě (např. mimoškolní aktivity, léky), a také navrženou výši výživného. Podání návrhu na určení výživného není zpoplatněno.

Vzhledem k tomu, že sepsání návrhu na výživné není úplně jednoduché, doporučujeme Vám konzultovat vše s advokátem. V případě zájmu Vám můžeme doporučit našeho spolupracujícího advokáta.