Jak budou alimenty vymoženy?

Když nebude Váš partner výživné, které bylo přiznáno soudem, platit dobrovolně, nezbývá Vám jiná možnost, než podat návrh na zahájení exekuce. Po podání tohoto návrhu bude již vymáhání dlužného výživného úkolem exekutora.