Co mám dělat, když dlužník/dlužnice po uvalení exekuce slíbí, že vše splatí?

Dlužníci často po uvalení exekuce začnou slibovat, že dluh brzy splatí. Bývá to ale prostá lež, kterou se chtějí vyhnout problémům a opět vše odložit. Pokud je tedy exekuční řízení již zahájeno, musí dlužník/dlužnice jednat s exekutorem. Odkažte ho/ji tedy na to, aby o splacení dluhu jednal/a přímo s exekutorem. Tím se vyhnete případným problémům.