Co je to promlčení výživného?

Promlčení výživného je něco, čemu se chce každý rodič vyvarovat. Jedná se o situaci, kdy se po určité době dluh na výživném promlčí a automaticky se “vymaže”. Proto je důležité s vymáháním na nic nečekat a začít hned ve chvíli, kdy dluh na výživném vznikne.

Jak dlouhá je promlčecí lhůta?

Dříve bylo promlčení výživného možné až po 10 letech. Podle nového občanského zákoníku, který je platný od 1.1.2014, je nová promlčecí lhůta stanovena na 3 roky. Proto výživné splatné do 31.12.2013 má promlčecí lhůtu 10 let a výživné splatné od 1.1.2014 má promlčecí lhůtu 3 roky. Tato lhůta je platná ode dne, který následuje po dni splatnosti každé splátky.

Pokud dojde k promlčení, právo na splátku výživného nezaniká úplně, ale výrazně se oslabuje. Podá-li rodič, který dluží na výživném, námitku promlčení, splátky, na které se promlčení vztahuje, už nejdou dále vymáhat. To může způsobit komplikace v případném exekučním řízení – pokud se exekuční vymáhání vztahuje na promlčené splátky a dlužník na to upozorní, dochází k zastavení řízení. Rodič, který čeká na zaplacení výživného pak musí uhradit vzniklé náklady.

Ne ve všech případech je ale vaše výživné ztraceno. Pokud podáte trestní oznámení, z něhož vyplyne trestní příkaz stanovující částku výživného, kterou musí dlužník zaplatit, pak se na tuto částku nevztahuje tříletá promlčecí lhůta. Ta přijde až po deseti letech.

Jsou-li soudem stanoveny a uplatňovány srážky ze mzdy, nevztahuje se na jednotlivé splátky promlčecí lhůta. Podmínkou ale je, aby celý proces probíhal bez komplikací a nedocházelo k přerušování placení. Kdyby povinný ztratil práci a tím pádem by byly pozastaveny srážky, na dlužné výživné by se začala vztahovat lhůta promlčení.

Ani v případě insolvence nepřijdete o dluh na výživném kvůli promlčecím lhůtám. Musíte však uplatnit svou pohledávku u insolvenčního správce, který konkrétní případ spravuje.

Promlčení se vyhnete také v případě, že je exekuční řízení zahájeno ještě před tím, než dojde k promlčení. Pak není možné tuto námitku uplatnit.