Co je to návrh na určení výživného a péče o dítě?

V životě se dějí různé věci a rozvod je bohužel jednou z nich. Pokud spolu rodiče vychovávají nezaopatřené dítě, musí být určeno, jak bude po jejich rozvodu péče o dítě probíhat. Nejlepší variantou, jak tohle určit, je soudní cestou. V případě, že rodiče nebyli manželé, postačí i ústní či písemná domluva. V soudním řízení se zkoumá věk dítěte, majetkové poměry rodičů, dosavadní chod domácnosti a péče o dítě. Důležité také je, aby životní úroveň nezaopatřeného dítěte zůstala srovnatelná s životní úrovní rodičů.

Určení výživného se stanovuje v rámci určování péče o dítě na základě návrhu, který podal jeden z rodičů na soud. Takový návrh musí obsahovat jména, data narození a bydliště obou rodičů i dítěte, majetkové poměry, zaměstnavatele rodičů a výdaje, spojené se zajištěním péče o dítě. Důležité je také představit návrh řešení, ve kterém zmíníte, jestli žádáte o svěření do své péče, nebo do péče partnera/partnerky a také výši výživného, kterou si představujete.