fbpx

Co je rozhodnutí o výši výživného?

Jsou tři způsoby, jak je možné určit výši výživného. Je to soudní rozhodnutí, ústní dohoda rodičů a písemná dohoda rodičů.

Soudní rozhodnutí

Jedná se o rozhodnutí soudu, který přizná jednomu z partnerů povinnost platit výživné na nezletilé dítě. Na základě tohoto rozhodnutí bude váš partner/vaše partnerka mít povinnost pravidelně platit výživné na dítě. Pokud se tak nestane, po nabytí právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí můžete podat návrh na zahájení exekuce.

Písemná dohoda rodičů

Pokud se nechcete obracet na soud, můžete uzavřít písemnou dohodu. Rodiče si sami určí jakou podobu bude mít. Měla by ale obsahovat výši výživného, typ péče o dítě a jak se bude druhý rodič s dítětem stýkat.

Podpisy na dohodě je možné nechat úředně ověřit, není to ale nutností.

Ústní dohoda rodičů

Tento typ dohody je nejméně spolehlivý. Je vhodný jen pro partnery, kteří mají dobré vztahy a jsou schopni stoprocentní domluvy. I tak se ale často stává, že je ústní dohoda porušena. Poté nezbývá nic jiného než se obrátit na soud.