Co je doložka právní moci o vykonatelnosti?

Aby mohlo být soudní rozhodnutí použito jako exekuční titul musí být opatřeno doložkou vykonatelnosti. Je to tedy potvrzení, že rozhodnutí může být vykonáváno prostřednictvím exekuce nebo výkonu rozhodnutí.

Vykonatelnost chápeme jako možnost využívat práv a povinností, které nám rozhodnutí dává. Doložka právní moci o vykonatelnosti bývá vyznačena na rozhodnutí ve chvíli, kdy se proti němu již nelze odvolat. V tu chvíli lze podat návrh na zahájení exekuce.