fbpx

Chystaná změna v orientačních tabulkách pro výpočet výživného dostává svou podporu!

Nevíte si rady s určením výše výživného? Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na webových stránkách www.vyzivne.justice.cz novou orientační tabulku, podle které bude možné určovat výši výživného tak, aby odpovídala poměrům rodičů, jelikož jak všichni dobře víme „Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná životní úrovní rodičů.“

Jak je uvedeno výše, jedná se o tabulku, která má doporučující charakter, což znamená, že případné soudy mohou o výši alimentů rozhodovat jinak, a to především s ohledem na odůvodněné potřeby dítěte, majetkové poměry rodičů a například na nezbytně vynaložené náklady na provoz domácnosti. Tabulka má však primárně sloužit rodičům, kteří jsou schopni dosáhnout dohody a není potřeba přílišné ingerence soudu, přičemž cílem je, aby rodiče neměli přehnané představy o tom, kolik mohou po druhém rodiči požadovat anebo naopak, aby jejich požadované výživné nebylo až příliš nízké.

Tabulka stanovuje orientační výši výživného ve 4 věkových kategoriích, a to do 5 let, od 6 do 10 let, od 11 do 15 let a kategorii nad 16 let. Výživné by podle nové podoby tabulky mělo odpovídat určitým procentům z čisté mzdy. Tato procenta se však s počtem vyživovaných dětí snižují. 

Mimo stanovení nové orientační tabulky došlo taktéž ke stanovení tzv. kontrolní částky. Tato částka má primárně sloužit k tomu, aby rodiči, kterému je stanovena, zůstala část peněz, přičemž tato kontrolní částka vychází z nezabavitelné částky.

Níže Vám uvádíme novou orientační tabulku:

 1 vyživovací povinnost2 vyživovací povinnosti3 vyživovací povinnosti4 vyživovací povinnosti
předškolní dítě do 5 let věku14 %12 %10 %8 %
1. stupeň ZŠ od 6 let věku do 10 let věku16 %14 %12 %10 %
2. stupeň ZŠ od 11 let věku do 15 let věku18 %16 %14 %12 %
SŠ a vyšší vzdělání od 16 let věku20 %18 %16 %14 %
kontrolní částkapevná spodní hranice66 % z příjmu nebo pevná spodní hranice55 % z příjmu nebo pevná spodní hranice50 % z příjmu nebo pevná spodní hranice

Jak jsme již opakovaně uvedli v našem článku, jedná se pouze o orientační tabulku pro určení výše výživného, a ve výpočtu výživného je třeba zohlednit i majetkovou situaci a například také poplatky za energie.

Máte již výživné stanoveno soudem? Neplatí Vám rodič, který je k výživnému povinný? Obraťte se na nás, rádi Vám s touto situací pomůžeme.